Οφθαλμολογικό Ιατρείο

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΝΣ : Πχης (ΥΙ) Ι. Ζαχαρόπουλος ΠΝ

 

Ημέρες Λειτουργίας Ιατρείου : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη

Ωράριο Λειτουργίας Ιατρείου : 08:00 έως 13:00

 

Στο οφθαλμολογικό ιατρείο πραγματοποιούνται:

  • Διαθλαστικός Έλεγχος

  • Βυθοσκόπιση

  • Τονομέτρηση

  • Έλεγχος προβλημάτων επιφάνειας οφθαλμού βλεφάρων δακρυϊκής συσκευής

  • Εξέταση φλεγμονωδών παθήσεων κόγχου
                                                                                               

Η εξέταση στο ιατρείο γίνεται κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού) .


Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών η εξέταση γίνεται κατόπιν παραπομπής από το Τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΝΝΣ ή τον ιατρό της υπηρεσίας του ασθενή (εφόσον υφίσταται).

Eπικοινωνία :

  • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

49611

  • Γραφείο Ραντεβού

49424

  • Οφθαλμολογικό Ιατρείο

49608

 

 Οφθαλμολογικό Ιατρείο