Προσφορά της Εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε»

Προσφορά της Εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε»

Απρ 04, 2017

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε», για την προσφορά υλικών, τα οποία χρησιμοποιηθήκαν για τον εξοπλισμό των ιστιοφόρων σκαφών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς η εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στη Ναυτική Εκπαίδευση των Δοκίμων.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων