Προσφορά Εταιρείας «Centrofin Management Inc.»

Προσφορά Εταιρείας «Centrofin Management Inc.»

Ιουλ 30, 2019

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Centrofin Management Inc, για την ευγενική χορηγία ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου ιματισμού που θα καλύψει υφιστάμενες  ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πόρος.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων