Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την  «ΟIΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ», για την προσφορά της σε υλικά χρωματισμού και εργασίες που θα χρησιμοποιηθούν στην συντήρηση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών συντήρησης – επισκευής των υφάλων του Ιστιοφόρου ΟΣΤΡΙΑ…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «POSEIDON MARINE and INDUSTRIAL SUPPLIES », για την προσφορά της αναφορικά με την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης συντήρησης καταδυτικών συσκευών DRAGER…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Εκδοτικό Όμιλο «ΙΩΝ», για την προσφορά βιβλίων (Τεχνικά Εγχειρίδια)  , το οποία θα  εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού «ACTA A.E.», για την προσφορά πέντε (5) εξετάσεων προς απόκτηση του πιστοποιητικού «Microsoft Office Specialist», για το…