Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  και την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», για την  χορήγηση Ιατρικού Εξοπλισμού στη Μονάδα…
   Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την Εταιρεία «INTRACOM-TELECOM», για την ευγενική χορηγία εγκατάστασης λογισμικού στατιστικών δεδομένων (BIG  DATA), το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ», για την προσφορά ναυπηγικών ελασμάτων αλουμινίου  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ναυπηγοεπισκευαστικού προγράμματος  των ΤΠΚ…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  τις Εταιρείες «INMARTEK- PHAROS MARINE», για την ευγενική χορηγία φαρικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά από την Υπηρεσία Φάρων.        Διεύθυνση Εθιμοτυπίας…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Σύνδεσμο Απoφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για την πολύτιμη συνεισφορά του, στην αναβάθμιση των χώρων διαμονής των Ναυτικών Δοκίμων της Σχολής Ναυτικών…