Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την  εταιρεία «ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ», για την ευγενική χορηγία έντεκα (11) αντλιών εγχύσεως φαρμάκων οι οποίες θα ενισχύσουν την ΜΕΘ …
             Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την  εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», για την ευγενική χορηγία δύο (2) κλινών οι οποίες θα ενισχύσουν την ΜΕΘ  του…
              Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Εταιρεία, «Μαρίνα Νήσου Λέρου Εύρος Ν.Α.Ε» για την ευγενική χορηγία  ανέλκυσης του Παράκτιου Περιπολικού ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.       Διεύθυνση…
                  Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στον  Γεώργιο Παΐβανά, για την ευγενική χορηγία του σε προσκέφαλα ύπνου τα οποία θα καλύψουν ανάγκες του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Εταιρεία  «Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Ε.Π.Ε», για την ευγενική χορηγία  ανάληψης ελασματουργικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο Πλοίο Γενικής Υποστήριξης  ΗΡΑΚΛΗΣ.   Διεύθυνση Εθιμοτυπίας…