Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «SANIMED», για την ευγενική χορηγία  σε Υγειονομικό Υλικό που θα διατεθεί για τις ανάγκες των ιατρείων των  Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων …
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την οικογένεια Πιτίδου  για την χορηγία μίας (1) αντλίας έγχυσης φαρμάκων, η οποία θα υποστηρίξει την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  του Ναυτικού Νοσοκομείου…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε»  για την χορηγία σε κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων των Πολεμικών…
    Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την Εταιρεία «PHILIPS ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για την ευγενική χορηγία της σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος θα καλύψει ανάγκες του Πλωτού Ναυτικού…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «UCANDRONE I.K.E.», για την ευγενική χορηγία  ενός (1) DRONE τύπου 3DR SOLO το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την Σχολή Ναυτικών…