Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης A.E», για την προσφορά εξοπλισμού, που θα υποστηρίξει την 4Ν πτέρυγα  του Ναυτικού Νοσοκομείου…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας  Α.Ε»  για την χορηγία εξοπλισμού η οποία θα καλύψει ανάγκες του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου του…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Costamare Maritime Training S.A.», για την ευγενική χορηγία της να προσφέρει εκ νέου την δυνατότητα σε οκτώ (8) στελέχη του Πολεμικού…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών για την ανέλκυση του Εκπαιδευτικού πλοίου ΚΥΚΝΟΣ Ι…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Centrofin Management Inc.», για την ευγενική χορηγία ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου ιματισμού που θα καλύψει υφιστάμενες  ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδεύσεως…