Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την Εταιρεία «PHILIPS ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για την ευγενική χορηγία της σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος θα καλύψει ανάγκες του Πλωτού Ναυτικού…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «UCANDRONE I.K.E.», για την ευγενική χορηγία  ενός (1) DRONE τύπου 3DR SOLO το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την Σχολή Ναυτικών…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον ΗΛΙΑ και ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ , για την ευγενική χορηγία εξοπλισμού Υποβρύχιας Έρευνας και Ναυτιλίας, ο οποίος  θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον  Γεώργιο Λειβαδά, Υποπλοίαρχο  ΠΝ  ε.α   για την χορηγία  πεντακοσίων (500) βιβλίων-      εγχειριδίων(Ναυτικού Περιεχομένου ) που θα εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη της Σχολής…
   Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  και την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», για την  χορήγηση Ιατρικού Εξοπλισμού στη Μονάδα…