Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας  Α.Ε»  για την χορηγία εξοπλισμού η οποία θα καλύψει ανάγκες του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου του…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Costamare Maritime Training S.A.», για την ευγενική χορηγία της να προσφέρει εκ νέου την δυνατότητα σε οκτώ (8) στελέχη του Πολεμικού…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών για την ανέλκυση του Εκπαιδευτικού πλοίου ΚΥΚΝΟΣ Ι…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Centrofin Management Inc.», για την ευγενική χορηγία ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου ιματισμού που θα καλύψει υφιστάμενες  ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδεύσεως…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια », για την ευγενική χορηγία ενός(1) οχήματος τύπου φορτηγού (PICK UP) που θα καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες πυρασφάλειας της…