Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για την προσφορά δύο (2) Υδραυλικών Χειρουργικών Καθισμάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν την…
              Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον κύριο Γεώργιο Τσουτσάνη  για την πολύτιμη προσφορά του σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος θα υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα εκπαιδευτήρια «ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ», για την χορηγία  ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  το οποίο θα ενισχύσει το έργο του Αρχηγείου Στόλου.   Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «OPTIM LLC»  για την χορηγία εξοπλισμού ο οποίος θα αναβαθμίσει  την παρεχόμενη εκπαίδευση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως…
       On behalf of the Hellenic Navy, we would like to express gratitude towards the “OPTIM LLC’’ company, for its donation to the NMIOTC which will upgrade the…