Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την «Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης», για την ευγενική χορηγία δύο φορητών πομποδεκτών που θα χρησιμοποιηθούν από το Ναυτικό Σταθμό Σαμοθράκης .           Διεύθυνση…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «UCB A.E.», για την προσφορά ενός (1) Headset, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του Εγκεφαλογράφου της Νευρολογικής Κλινικής  του Ναυτικού…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών συντήρησης – επισκευής των υφάλων του Ιστιοφόρου ΟΣΤΡΙΑ…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Ναυτιλιακή Εταιρεία «COSTAMARE SHIPPING Co», για την ευγενική χορηγία, σε παροχή εκπαίδευσης, στο σύστημα ECDIS, προς τα Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Ελληνικό Σύνδεσμο Υποβρυχίων για την προσφορά του σε ιατρικό εξοπλισμό, που θα συμβάλει στην βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας του Ναυτικού Νοσοκομείου…