Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών για την ανέλκυση του Εκπαιδευτικού πλοίου ΚΥΚΝΟΣ Ι…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Centrofin Management Inc.», για την ευγενική χορηγία ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου ιματισμού που θα καλύψει υφιστάμενες  ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδεύσεως…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια », για την ευγενική χορηγία ενός(1) οχήματος τύπου φορτηγού (PICK UP) που θα καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες πυρασφάλειας της…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Costamare Maritime Training S.A.», για την ευγενική χορηγία της  σε οθόνες για τον Προσομοιωτή Ναυτιλίας NTPRO 4000 ,που θα καλύψει…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION», για την ευγενική χορηγία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Ναυτικού Σταθμού Χίου. …