Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «OPTIM LLC»  για την χορηγία εξοπλισμού ο οποίος θα αναβαθμίσει  την παρεχόμενη εκπαίδευση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως…
       On behalf of the Hellenic Navy, we would like to express gratitude towards the “OPTIM LLC’’ company, for its donation to the NMIOTC which will upgrade the…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης A.E», για την προσφορά εξοπλισμού, που θα υποστηρίξει την 4Ν πτέρυγα  του Ναυτικού Νοσοκομείου…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας  Α.Ε»  για την χορηγία εξοπλισμού η οποία θα καλύψει ανάγκες του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου του…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Costamare Maritime Training S.A.», για την ευγενική χορηγία της να προσφέρει εκ νέου την δυνατότητα σε οκτώ (8) στελέχη του Πολεμικού…