Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », για την ευγενική χορηγία της σε Καταδυτικό Εξοπλισμό που θα καλύψει ανάγκες της Διοίκησης Υποβρύχιων…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «MEDTRONIC AE», για την προσφορά εξοπλισμού, που θα υποστηρίξει την Καρδιολογική Κλινική  του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.   Διεύθυνση Εθιμοτυπίας &…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για την προσφορά δύο (2) Υδραυλικών Χειρουργικών Καθισμάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν την…
              Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον κύριο Γεώργιο Τσουτσάνη  για την πολύτιμη προσφορά του σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος θα υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα εκπαιδευτήρια «ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ», για την χορηγία  ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  το οποίο θα ενισχύσει το έργο του Αρχηγείου Στόλου.   Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων…