Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Εταιρεία «AXION HELLAS» για την ευγενική δωρεά υλικών για κάλυψη αναγκών του ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ.     Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ» για την ευγενική δωρεά Ερευνητικού Εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.    …
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ», για την ευγενική χορηγία υλικών επιστρώσεως στην Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ.     Διεύθυνση Εθιμοτυπίας &…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία  «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ & ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» για την ευγενική χορηγία της σε ιατρικό εξοπλισμό  στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.     Διεύθυνση Εθιμοτυπίας…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον πρώην  Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Ιωάννη Σταθόπουλο  για την ευγενική χορηγία ενός Ι.Χ. οχήματος.       Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων…