Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021