Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019