Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019