Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2019