Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018