Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017