Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016