Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015