Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015