Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015