Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015