Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015