Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015