Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014