Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014