Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2013