Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013