Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013