Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013