Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013