Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013