Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013