Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013