Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου 2013