Στρατιωτική ζωή

Ο σεβασμός των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των Διεθνών συνθηκών, που έχουν υπογραφεί από τη χώρα μας καθόριζαν και καθορίζουν πάντα την πολιτική μας, που μέσα στα πλαίσια της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας, στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας και την ανάπτυξη φιλικών δεσμών με όλες τις χώρες του κόσμου. Για πρώτη φορά ένας νόμος του 1878 θέσπισε την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση και κατάταξη και έδωσε στο στρατό μας τη δημοκρατική του βάση και την αρχή της ισότητας. Η στρατιωτική υποχρέωση δηλαδή, πέρα από την εκτέλεση του υψηλότερου καθήκοντος κάθε Έλληνα να προασπίσει την ελευθερία της χώρας, είναι έμπρακτη απόδειξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότητας όλων των Ελλήνων.
Οι θεμελιώδεις αρχές οι οποίες διέπουν τη στρατιωτική ζωή είναι η ιεραρχία και η πειθαρχία. Οι έννοιες αυτές δεν είναι βέβαια άγνωστες στον πολιτικό βίο. Απλά στο στρατό, λόγω της ιδιομορφίας του, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αυστηρά καθορισμένο περιεχόμενο. Πρώτα απ' όλα η ιεραρχία, που ορίζει τη σχέση ανωτέρου προς κατώτερο, εκφράζεται με την κλίμακα των βαθμών, οι οποίοι καθιερώνουν την ικανότητα για άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων. Εξωτερικό τους γνώρισμα είναι τα διακριτικά των βαθμοφόρων. Συστατικό στοιχείο της έννοιας της ιεραρχίας είναι η υποχρέωση υπακοής του ιεραρχικά κατώτερου προς τον ανώτερό του. Πειθαρχία, εξάλλου, είναι η άμεση και χωρίς αντιλογία συμμόρφωση των στρατιωτικών στις διαταγές των ανώτερων και τους νόμους, που ρυθμίζουν τη στρατιωτική ζωή. Εκδήλωση του σεβασμού προς τον ανώτερο είναι ο χαιρετισμός, που οφείλει να του αποδίδει ο κατώτερός του. Σε καμία περίπτωση η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται υποτιμητική γιατί ο στρατιωτικός χαιρετισμός δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά στο αξίωμα.


Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις κάθε Στρατιωτικού του Π.Ν. καθορίζονται από το ΣΠΚ, τις Διατάξεις Ναυτικού, τους Νόμους και τις διαταγές που ισχύουν κάθε φορά.


Στρατιωτικά Εγκλήματα
Είναι οι παραβιάσεις του ΣΠΚ. Διώκονται από την πολιτεία αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς έγκληση (μήνυση). Ανάλογα με τη βαρύτητά τους, τιμωρούνται με τις ποινές του θανάτου, της κάθειρξης ή της φυλάκισης. Η ποινή της κάθειρξης εκτίεται (εκτελείτε) στις κοινές φυλακές (π.χ. Κορυδαλλός). Η ποινή της φυλάκισης εκτίεται στις φυλακές Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΔ). Τα πιο σοβαρά στρατιωτικά εγκλήματα είναι οι προσβολές κατά της ακεραιότητας της χώρας (π.χ. Προδοσία, Κατασκοπία), τα εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης (π.χ. Ανυποταξία, Λιποταξία, Αυτομολία, Πρόκληση ανικανότητας), τα εγκλήματα κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας (π.χ. Στάση, Ομαδική απείθεια, Αντίσταση, Ανυπακοή, Βιαιοπραγία ή Εξύβριση κατά ανωτέρου ή κατωτέρου), τα εγκλήματα κατά της στρατιωτικής τάξης (π.χ. Εξύβριση ή Βιαιοπραγία κατά του σκοπού) και τα εγκλήματα κατά των στρατιωτικών καθηκόντων (π.χ. εγκατάλειψη θέσης σκοπού).


Πειθαρχικά παραπτώματα
Θεωρούνται οι πειθαρχικές παραβάσεις και τιμωρούνται με επίπληξη, στέρηση άδειας εξόδου από 1-2 μέρες, περιορισμό από 1-60 μέρες μέσα στο στρατόπεδο και φυλάκιση από 1-60 μέρες που προστίθεται στη στρατιωτική θητεία. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ενδεικτικά η απροθυμία και αδιαφορία ως προς την εκτέλεση διαταγής, αδικαιολόγητες απουσίες από τις κλήσεις, μη αξιοπρεπής εξωτερική εμφάνιση και αντικανονικότητα στολής.


Αναφορά
Αναφορά καλούμε την παρουσίαση στη Διοίκηση οποιουδήποτε προβλήματος απασχολεί το ναύτη. Είναι δε το βασικότερο μέσο για την εξέταση από τη Διοίκηση αιτημάτων, μέσα στα πλαίσια των στρατιωτικών κανονισμών και η δίοδος για τη λύση οποιουδήποτε θέματος απαιτεί παρέμβαση ανωτέρου. Επίσης είναι το μέσο επίλυσης διαφορών μεταξύ ομοβάθμιων, καθώς και ο τρόπος υποβολής νομίμων παραπόνων.
Η ιδανική κατάσταση για ένα στράτευμα είναι η συνειδητή πειθαρχία, δηλαδή εκείνη που προκύπτει σαν φυσικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης της ανάγκης για υπακοή στους νόμους και όχι εκείνη που είναι αποτέλεσμα του φόβου για την ποινή που επισύρει η παράβαση. Ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης στο Πολεμικό Ναυτικό είναι η επίτευξη της συνειδητής ένταξης του ναύτη στη στρατιωτική ζωή, με πνεύμα υπευθυνότητας και γνώση της υψηλής Εθνικής του αποστολής.