Πληροφορίες πριν την Κατάταξη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Η Δνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄302/13 Δεκ 2005) όπως ισχύει σήμερα, καλεί τους υποψήφιους στρατεύσιμους που θα καταταγούν στο ΠΝ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για την παρουσίασή τους πληροφοριακά στοιχεία.

Οι δηλώσεις των στρατευσίμων, δεν είναι δεσμευτικές για την τοποθέτησή τους σε Μονάδες του ΠΝ, αλλά αξιολογούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών του ΠΝ.

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου υπ’ αριθ. 4361, ΦΕΚ/10/1-2-2016.

 

 

Πληροφορίες

Εξειδίκευση και Μοριοδότηση Οικονομικών και Κοινωνικών Κριτηρίων - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά