Ιματισμός

Ο προπαιδευόμενος ναύτης κατά την πρώτη μέρα της κατάταξής του πάει μεταξύ άλλων και στην αποθήκη ιματισμού, όπου και παραλαμβάνει όλα σχεδόν (εκτός από ελάχιστα που δίνονται αργότερα) τα ατομικά είδη που χορηγεί η υπηρεσία και που θα του χρειαστούν κατά την διάρκεια της θητείας του. Βγαίνοντας έξω από την αποθήκη, γίνεται έλεγχος ιματισμού κατά ομάδες κατάταξης, ώστε ότι λείπει συμπληρώνεται επί τόπου και ότι είναι μεγάλο ή μικρό διορθώνεται ή αλλάζεται κατά τη διάρκεια της προπαίδευσης. Ορισμένα ρούχα ακατάλληλα σε μέγεθος αλλάζονται και στην υπηρεσία που πάει ο ναύτης μετά την ορκωμοσία του, για να μην δημιουργείται συμφόρηση στα σχετικά συνεργεία κατά την προπαίδευση. Καλό είναι όμως ο καθένας να βρίσκει ιματισμό στο κατάλληλο μέγεθος το δυνατόν συντομότερο.
Ο ναύτης οφείλει πάντα να φοράει με οποιαδήποτε στολή και τη μεταλλική ταυτότητα που παίρνει από το κέντρο κατάταξης την ημέρα που παρουσιάζεται.