Ειδικότητες

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.400/10/08/Σ.15245 καθορίζονται οι Ειδικότητες των Στρατευμένων Θητείας του Πολεμικού Ναυτικού. Στην κάθε ειδικότητα υπάρχει και μια σύντμηση για πρακτικούς λόγους.

 

ΟΔΗΓ    

Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων

ΔΙΟΙΚ     

Διοικητικός Υποστήριξης

ΕΣΧ       

Εσχαρεύς

ΜΟΥΣ    

Μουσικός

ΔΙΑΧ      

Διαχειριστής

ΑΡΜ      

Αρμενιστής

ΕΕ        

Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών

Τ/ΟΠΛ 

Τεχνικός Όπλων

ΗΛ           

Ηλεκτρολόγος

Τ/ΜΗΧ     

Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων

Τ/ΗΝ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΗΝ/ΗΥ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων

Τ/ΣΥΝ

Τεχνικός Συνεργείων

Τ/ΔΟΜ

Τεχνίτης Δομικών Έργων

ΥΙ

Ιατρός

ΥΟΔ

Οδοντίατρος

Β/ΝΟΣ

Βοηθός Νοσηλευτικής