ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 64B/20 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ «POWER SUPPLY» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ιαν 11, 2021