ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 73B/20 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΕSM/ECM CS-3701-04” ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ιαν 11, 2021