ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 75A/20 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SONAR DE-1160 HMS/VDS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙOY.

Ιαν 11, 2021