ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 77A/20 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ICS-2000 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ

Ιαν 11, 2021