Διαγωνισμός έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93848 «Κατασκευή Πρώτης (1ης) Πολυκατοικίας στην Περιοχή ΘΑΥΝ Σκαραμαγκά)».

Νοε 19, 2020