Ανοικτός B Επαναληπτικός Διαγωνισμός « Αντικατάσταση Συστοιχιών Συσσωρευτών και Συντήρηση/Επισκευή Φορτιστών Ανορθωτικών Δικτύου 24V DC των Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ, μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενου κόστους 300.000,00 €

Οκτ 16, 2020