ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ-ΕΦΚ

Οκτ 16, 2020