ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΔ) 118/20

Οκτ 16, 2020