ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ

Οκτ 15, 2020