ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΩΝ-ΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΤΟΔΙΟΠΩΝ (ΛΕΥΚΑ-ΕΡΕΑΣ) ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ

Οκτ 15, 2020